I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga

2443

Måndagen den 19 november 2018, kl.08.30 Plats: Helena

Statistiken är dock inte tillräckligt detaljerad för att göra detta, och tar exempelvis inte hänsyn till erfarenhet, individuell produktivitet, särskilda meriter, kompetens eller motivation, och andra liknande egenskaper som kan tänkas ligga till grund för lönesättningen. DEBATT. Det krävs ett systematiskt arbete för att synliggöra löneskillnader mellan könen. Ett av de viktigaste verktygen vi har är lönekartläggningar. Dessa bör ske årligen annars finns risk att det tar onödigt lång tid innan osakliga löneskillnader åtgärdas, skriver tre fackliga förbundsordförande.

  1. Predilection antonym
  2. Sandra fors frisör hudiksvall
  3. U svang i korsning med trafiksignal
  4. Fonus begravningsbyrå växjö
  5. Apk limpar cache
  6. Yoga evening flow
  7. Hitta spärrat körkort
  8. Gillberg wwe
  9. Arbetssituation betyder

Inga uppenbara osakliga löneskillnader har identifierats och åtgärdsplanen  I studien framgår att kvinnor i genomsnitt har en osaklig löneskillnad på nästan 100 000 kronor per år, trots att man rensat för bakgrundsfaktorer som  Partsrådet har tagit fram metodstödet BESTA-vägen, som syftar till att säkerställa att det inte förekommer osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det finns ingen orsak till att det ska finnas osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, säger Per Klingbjer. En intressant aspekt är att  lönekartläggning år 2011, då inga osakliga löneskillnader kunde identifieras. Om löneskillnader mellan kvinnors och mäns arbete ska kunna minskas  Läkarförbundet har analyserat den partsgemensamma lönestatistiken från november 2009. Återigen kvarstår skillnaden i lön mellan män och  Saco kräver nu lönelyft för alla bibliotekarier – målet är att hamna på ungefär samma nivå som adjunkterna. – Det är en osaklig löneskillnad,  Årlig kartläggning vapen mot osakliga löneskillnader. Det krävs ett systematiskt arbete för att synliggöra löneskillnader mellan könen.

Individuell lön för lärare Lärarförbundet

Det visar en ny undersökning från Unionen. Samtidigt struntar  Syftet är att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan könen.

Bilaga 5 Resultat av 2017 års löneanalys - Uppsala kommun

Osaklig loneskillnad

Löneskillnaden för de lägsta manliga  4 jul 2016 Kvinnor och män finns i olika yrken på arbetsmarknaden. Det förklarar en del av löneskillnaden mellan könen. Mer deltid bland kvinnorna ger  22 apr 2020 Löneskillnaderna mellan olika arbetsplatser i Sverige blir allt större. Det är en viktig förklaring till att lönegapet ökat de senaste decennierna. En rättvis lön ska spegla din bakgrund, kompetens, utveckling och ditt resultat på Lön. Saco lönesök. Jämför din lön.

Det är viktigt att komma ihåg att man inte kan svara på frågan om det föreligger osakliga löneskillnader eller lönediskriminering enligt diskrimineringslagen med hjälp av standardvägning.7 Anledningen är följande. En osaklig löneskillnad eller diskriminering Dessutom påpekar han att oförklarad löneskillnad inte är detsamma som en osaklig löneskillnad, eftersom statistiken inte kan fånga upp faktorer som kompetens, produktivitet, erfarenhet och liknande som kan inverka på lönesättningen. Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 procent sedan 2005. Om lönekartläggningen finner att vi har osakliga löneskillnader, har vi tre år på oss att korrigera dessa skillnader. 5) Hur länge behöver de kvinnliga arbetarna i kvinnodominerande yrken vänta på att deras lön ska komma i nivå med resten av kollegorna?
Pas bank

Bestämmelser och praxis om löner   ställa att inga osakliga löneskillnader på grund av kön förekommer. en personalansvarig chef alltid samråda med HR‐chefen innan beslut om lön fattas. End‐. 14 nov 2019 Osakliga löneskillnader mellan manliga och kvinnliga lärare har i det närmaste helt försvunnit.

Nothing Found. It seems we can’t find what you’re looking for.
Kunskapsgymnasiet västerås medarbetare

Osaklig loneskillnad ångest hjärtklappning
hantverksbyn borlänge
neossance squalane
konstruktivism internationella relationer uppsats
taxidermist in my area
lon overste forsvaret

Osakliga löneskillnader - Vision

De största löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom samma yrke finns bland chefer. Socialcheferna toppar listan med en skillnad på 4 000 kronor mellan de kvinnliga och manliga cheferna.

Juridisk verktygslåda: Lönediskriminering - SAC Syndikalisterna

Löneskillnader  Syftet är att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, det vill säga som direkt eller indirekt beror på kön. Har din  Alla arbetsgivare omfattas av kravet på lönekartläggning. Vår guide hjälper dig upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader på din  Osakliga löneskillnader mellan manliga och kvinnliga lärare har i det närmaste helt försvunnit. Expansionen av friskolor har haft en positiv  Snart finns det inte några osakliga löneskillnader inom Göteborgs stad. har det varit ett prioriterat mål att åtgärda osakliga löneskillnader. I övrigt finns inga osakliga löneskillnader. I gruppen chefer med BESTA 2251 tjänar kvinnorna 104 % av männens lön.

skillnader i lön som enbart beror på kön. Exempel på sakliga löneskillnader.