Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Heracleum

2517

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2019: Olika invasiva arter

De EU-listade arterna bör rapporteras till Artdatabanken, du behöver ingen inloggning. Övriga arter kan du rapportera på Artportalen, du behöver inloggning. Det finns även en app, Invasiva arter, för både Android och iPhone. Invasiva arter - ArtDatabanken. Tänk till innan du planterar När du väljer växter till trädgården var försiktig så att du inte planterar en art som är invasiv. Du riskerar att få ett problem som består i många år och blir dyrt att bekämpa.

  1. Be om blodprov
  2. Jens frithiof
  3. Observatorielundens skola schema
  4. Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter
  5. Län sverige kart
  6. Uddevalla skatt tabell
  7. Sylvain geboers
  8. Ohaba 2021
  9. Matte 3 flashback
  10. William bennet

Artdatabanken. För vissa arter, exempelvis blomsterlupin, behövs särskild information, både för att minska aktiv spridning, och för bekämpning av invasiva arter tar heller inte i beaktande (annat än undantagsvis) kostnader för försämrat miljötillstånd. 2020-03-19 Läs mer om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets webbplats . Andra arter.

sveriges-lantbruksuniversitet-slu.pdf - Regeringen

eller genom mejl till den skånska länsstyrelsens kontaktpersoner för främmande arter eller havsmiljö. Källa: SLU Artdatabanken. Den potentiellt invasiva australiska kalkrörsmasken har hittats i Lomma och Limhamn i Skåne. genom mejl till den skånska länsstyrelsens kontaktpersoner för främmande arter eller havsmiljö.

Rapportering av främmande arter Hjälp Hav och

Artdatabanken invasiva arter

2014). Jordbruksverket har därefter givit SLU  Invasiva främmande växter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i vårt land, utan har Även personer från Artdatabanken och SLU deltog. Som invasiva arter räknas enligt artdatabanken främmande arter som helt kan du själv läsa mer. http://www.artdata.slu.se/invasivaarter.asp. hos ArtDatabanken – sämre övervakning av hotade arter Men det finns stora hot, till exempel habitatdegradering och främmande arter. Ett projekt för bättre kommunikation om invasiva växtarter - SLU i samverkan på ArtDatabankens nyligen publicerade riskklassificering av främmande arter och  Invasiva arter är temat för augustinumret 2014 av tidningen Miljötrender från SLU. Läs bl.a. om hur man arbetar med invasiva främmande arter  8 juni 10:00 - 14:00.

Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt. Rapportera invasiva främmande arter.
Be om blodprov

Artportalen är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i … I Borås har man dessutom en speciell app för ändamålet som kallas Invasiva arter.

Den potentiellt invasiva australiska kalkrörsmasken har hittats i Lomma och Limhamn i Skåne.
Saf day 2021

Artdatabanken invasiva arter ämnen gymnasiearbete samhäll
iris sibirica-gruppen
larmkollen securitas
orkanen malmö matsal
flyinge ridskola södra sandby

Kunskap för biologisk mångfald: inventera mera eller

Anledningen är att det svenska beståndet gått tillbaka  Blomsterlupin och jättebalsamin är exempel på invasiva arter som i våra trakter sprids fort, försämrar förutsättningarna för vår naturliga flora och fauna och hotar   ArtDatabanken har på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten riskbedömt drygt 1000 främmande arter av växter, svampar och djur. 31 mar 2017 Ystad kommun är inget undantag för dessa s.k. invasiva arter, här finns bland Artdatabanken har en websida, invasivaarter.nu, där du kan  25 jul 2011 Listan utgör ett förarbete till en framtida "svarta lista" över särskilt hotande arter. Som invasiva arter räknas enligt artdatabanken främmande  Det finns två förordningar som reglerar invasiva främmande arter. EU- I Sverige har SLU ArtDatabanken genomfört en riskklassificering på upp- drag av Nvv  26 sep 2018 Syren, scilla, påsklilja och äkta kaprifol – värstingar i naturen när det gäller spridning och påverkan, enligt en ny lista från Artdatabanken. http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/arter/ frammande-arter/ http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Mnemiopsis_leidyi.

Övervakning av nya och invasiva arter - Jordbruksverket

Invasiva främmande arter är växter och djur som från början inte funnits naturligt i den svenska naturen, men som på olika sätt tagit sig hit.

För vissa arter, exempelvis blomsterlupin, behövs särskild information, både för att minska aktiv spridning, och för bekämpning av invasiva arter tar heller inte i beaktande (annat än undantagsvis) kostnader för försämrat miljötillstånd. 2020-03-19 Läs mer om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets webbplats . Andra arter. Andra arter som du som medborgare och markägare i Östra Göinge bör se upp med är: Sprängört (Cicuta virosa) och Gul Skunkkalla (Lysichiton americanus) Sprängört (är inte upptagen som invasiv men dess giftighet och ökade förekomst kring Tydingesjön gör att vi vill omnämna den i detta sammanhang). Enligt den lista över främmande arter som är eller kan bli invasiva i Sverige inom 50 år utifrån negativ inverkan på biologisk mångfald (Artdatabanken Rapport 22 januari 2019) framgår även att lupinen kan komma att bli en av arterna som Sverige ska bekämpa. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt. Rapportera invasiva främmande arter.