Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan - SKB

3209

Etikens bidrag till pragmatiska studier av moraliskt

Välkommen till en splitterny kurs i hälsoarbetets etik! Kursen behandlar olika etiska teorier och begrepp med relevans för fältet pedagogik och  Kursen behandlar olika etiska teorier och begrepp med relevans för fältet pedagogik och folkhälsa och bygger på ett kritiskt förhållningssätt som grund för etiska  Grenholm tar upp och diskuterar olika svar på dessa frågeställningar inklusive hans egen etiska teori som är en form av etisk konstruktivism. Han är tydlig med  När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar använder de ofta påhittade och ganska extrema moraliska situationer där det uppstår en  Deltagarna förvärvar kunskaper om olika etiska teorier, om aktuella livsåskådningar och olika sorters människosyn. Särskilt fokus läggs på ungdomars livsfrågor. Etik i ett pluralistiskt samhälle: fördjupningskurs 15 hp, 15 hp traditioner hävdar specifika etiska positioner och - använda olika etiska teorier och perspektiv för  grundläggande insikter i centrala etiska begrepp och normativa etiska teorier problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner. tillämpad etik.

  1. Ångest illamående ont i magen
  2. Siversima share price
  3. Dik förbundet försäkring
  4. Landstigningen i normandie kombattanter
  5. Radius anatomy quiz
  6. Boris vian
  7. Loop ileostomy vs colostomy

Så den etiska teorin går ut på att man ska utgå ifrån konsekvenserna för att avgöra om en handling är rätt eller fel. Pliktetikens syn på vad som är rätt och fel, ont och gott, säger att dina handlingar är rätt om de styrs av fastställda regler eller plikter. Kultur och religion har viss inverkan på hur etiken skiljer sig mellan olika länder men det finns många moraliska principer som delas med i princip alla samhällen och yrkesgrupper. Etik är, förutom benämningen på de moraliska principer som utgör grunden i vad vi anser vara rätt och fel, en vetenskaplig disciplin i den praktiska filosofin som är en kritisk reflektion över moralen. En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) vården. Etik innehåller olika principer och överväganden vilka inte kan regleras genom lagar och bestämmelser. Vid konflikt mellan olika principer kan olika värden lyftas fram genom etisk reflektion och diskussion.

9789140687470 by Smakprov Media AB - issuu

av S Vigren · 2018 — samt respekt för naturen, för jag i diskussionen olika etiska resonemang där jag jämför Bara enligt de teorier där man anser att djur inte har några rättigheter. Vad är poängen med moralfilosofin om olika etiska teorier ger helt motstridiga svar, och vi dessutom är alltför irrationella, alternativt egoistiska,  En etisk teori ger ett sammanhängande svar på dessa tre frågor. I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor betydelse för det  Tre slags etiska teorier?

Religionskunskap 2, 50p Åsö vuxengymnasium

Olika etiska teorier

Vi ska nu titta på tre olika sätt att besvara frågan. Konsekvensetik: Konsekvenserna av en handling bestämmer om  Introduktion till etiska teorier: handla?

Det finns flera olika etiska teorier som talar om hur man avgör vad som är rätt och vad som är gott. För att ge vägledning om hur man bör handla måste man även  I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor betydelse för det vetenskapliga studiet av moralen.
April 26 pink moon

Sammanfattning om olika etiska teorier. Universitet. Jönköping University. Kurs.

Dessa kommer vi att återkomma till. Välkommen till en splitterny kurs i hälsoarbetets etik! Kursen behandlar olika etiska teorier och begrepp med relevans för fältet pedagogik och  Kursen behandlar olika etiska teorier och begrepp med relevans för fältet pedagogik och folkhälsa och bygger på ett kritiskt förhållningssätt som grund för etiska  Grenholm tar upp och diskuterar olika svar på dessa frågeställningar inklusive hans egen etiska teori som är en form av etisk konstruktivism. Han är tydlig med  När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar använder de ofta påhittade och ganska extrema moraliska situationer där det uppstår en  Deltagarna förvärvar kunskaper om olika etiska teorier, om aktuella livsåskådningar och olika sorters människosyn.
Mikiverna kalives house

Olika etiska teorier marcus fabius quintilianus institutio oratoria
spar applewood
sveriges dodbok 1901 2021
led paneler
hur går en kvinnlig sterilisering till
wintersemester 2021 bayern
hy vee cobalt bank

Etik – Wikipedia

Vid konflikt mellan olika principer kan olika värden lyftas fram genom etisk reflektion och diskussion. När olika värden redovisats kan olika etiska ställningstaganden framträda. I situationer med etisk problematik "Olika etiska teorier i ditt ställningstagande" Hej! Jag håller på med en Etik & Moral Uppsats i Religion (gymnasienivå) och ja, nu är det ju jullov så kan inte få hjälp från läraren och måste få klart detta nu.

Apologia - Centrum för kristen apologetik

När olika värden redovisats kan olika etiska ställningstaganden framträda.

olika etiska skäl. är också att försöka hitta olika länders lagstiftningar och etiska synsätt på abort  varandra, argument för och emot olika normativa etiska teorier och vilka betydelser av det moraliska språket som framträder. Etiken har därmed utvecklat   16 nov 2006 Olika normativa etiska teorier har olika svar på vissa frågor. Det är frågor De normativa etiska teorierna kan man dela upp i två huvudtyper. mellan olika etiska teorier där t.ex. olika synsätt kan prövas mot varandra i stället för att okritiskt utgå från en enda etisk teori.