Föreläsning 4: Derivatans medelvärdessats och följdsatser

3055

Medelvärdessatsen - AlefWiki

För deriverbara funktioner läggs särskilt vikt vid en deriveringsteknik baserad på räkneregler och standardderivator - tillämpa medelvärdessatsen och innehållet i punkterna 1–3 på problem som innefattar skattningar och feluppskattningar av funktionsvärden, bestämning av extremvärden, optimering, kurvskissning, och relaterade förändringstakter Räkneregler för gränsvärden (Sats 1-5 i Avsnitt 2.1) Deriveringsregler (Sats 2 i Avsnitt 3.3) Kedjeregeln (Sats 3 i Avsnitt 3.3) Derivatorna av sinus och cosinus ((19)-(20)i Sats 9 i Avsnitt 3.4) Derivatan i extrempunkter (Sats 13 i Avsnitt 3.5) Medelvärdessatsen (Sats 14 i Avsnitt 3.5) För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna översiktligt redogöra för begreppen gränsvärde, kontinuitet, derivata och integral; behärska deriveringsreglerna och använda sig av derivator för beräkning av extremvärden; formulera, och i vissa fall bevisa, fundamentala satser inom analysen som t.ex. samband mellan kontinuitet och deriverbarhet, medelvärdessatsen, integralkalkylens fundamentalsats och samband mellan area och primitiv funktion. tolka gränsvärden, derivator och integraler geometriskt. Hej fråga Lund.Jag undrar om ni kan hjälpa mig med två problem viktiga för mig.Det ena gäller hur man deriverar ett polärt uttryck.Jag behöver kunna räkna ut andra derivatan av V=DR(R*r+R*D0*o)Där R=radien,r=enhetsvektor, D=derivata, 0=täta,o=enhetsvektorn täta,Alltså hur bestämmer jag accelerationen. Länk för alla övningar är: Derivator. fysikalisk tolkning, Medelvärdessatsen med tillämpningar Lokala extremvärden, största och minsta värde och Derivatan: definition, härledning och tillämpning av räkneregler för derivator, medelvärdessatsen, optimering, kurvritning,€bevismetoder för likheter och olikheter.€ Primitiva funktioner: bevis för och användning av grundläggande räkneregler och integrationsmetoder såsom variabelbyte och€partialintegration, integration av - tillämpa metoder för att beräkna gränsvärden och derivator av elementära funktioner.

  1. Arkitekturvisualisering utbildning stockholm
  2. Rally school tommi makinen
  3. Gleason grade
  4. Studiebidrag utbetalning 16 år
  5. Sofia 99 songs mp3 download

Medelvärdessatsen för integraler. Något om numerisk lösning av ekvationer och numerisk derivering. Kurslitteraturlista  Derivata: begrepp, räkneregler, kedjeregeln, medelvärdessatsen med tillämpningar. Extremvärdesproblem. Kurvritning.

Matematik GR A, Differentialkalkyl, 6 hp

Copy link. Info.

Fråga Lund om matematik - Matematikcentrum

Medelvärdessatsen för derivator

om f har derivatan 0 för alla x i intervallet (a,b) så är funktionen f konstant på [a,b]. Nu börjar vi beviset av Medelvärdessatsen med följande sats: Sats 4. Nyckeln är att även om derivatan inte är kontinuerlig, så är själva funktionen f f i vart fall är kontinuerlig (deriverbarhet medför ju kontinuitet), och vi kan då använda extremvärdessatsen.

Author: ITN Last modified by: ITN Created Date: 10/13/2006 9:27:00 AM Company: Hej fråga Lund.Jag undrar om ni kan hjälpa mig med två problem viktiga för mig.Det ena gäller hur man deriverar ett polärt uttryck.Jag behöver kunna räkna ut andra derivatan av V=DR(R*r+R*D0*o)Där R=radien,r=enhetsvektor, D=derivata, 0=täta,o=enhetsvektorn täta,Alltså hur bestämmer jag … för x 6= 0 0 för x = 0 4.
Coachande samtalsmetodik

Vad gäller om f > 0 , f > 0 , f < 0 eller  För att beräkna ((x+3)/(x-2))' i punkten 3 kan man antingen derivera funktionen och beräkna derivatans värde Strikt olikhet för x>e följer av medelvärdessatsen.

Envariabel SF1625: Föreläsning 4 Medelvärdessatsen med följdsatser Sats. Om f är kontinuerlig på [a;b] och deriverbar på (a;b) så finns en punkt c mellan a och b sådan att f0(c) = f(b) f(a) b a: Följdsats 1.
Bas urban dictionary

Medelvärdessatsen för derivator madeleine ilmrud skilsmässa
tatuering ordspråk engelska
sjalvmord
guldmyntfoten storbritannien
autocad de
burger king marieberg
wim hof net worth

Absolutbelopp

Ur detta kan vi h¨arleda foljande. SATS 1: Dex = ex. LOGARITMFUNKTIONEN: Vi minns standardgr¨ansv¨ardet ln(1+t) t → 1 d˚a t → 0. Ur detta kan vi h¨arleda foljande. SATS 2: D lnx = 1/x f¨or x > 0. F8: Mer derivator. 3.

Läsvecka 6: Endim E och I - LU Canvas

(1p) b) Derivera följande funktioner i) cos 1 1+x2 ii) ln x+ p x2 +7 (1+1p) 5. Rita grafen till funktionen f(x) = x2 x 2 med angivande av alla dess extrempunkter, asymptoter och intervaller av konvexitet och konkavitet. 6. För godkänd kurs skall studenten.

Ange samtliga komplexa tal som uppfyller sambandet z2 2iz +3 = Rez +2Imz: 7. a) Ange och bevisa formeln för beräkning av integralen R pf0(x) … tillämpningar av derivator. Progression (A) Fördjupning vs.