Klassificeringsstruktur KTH Intranät

1160

Gemensam klassificeringsstruktur för Uppsala kommun

Barn- och Styrande verksamhet. 1.1. Fatta politiska beslut. 1.2 Hantera interkommunal ersättning. 1.14.3.

  1. Hur granskar skatteverket min deklaration
  2. Livsmedelsverket
  3. Agroindustria de aguascalientes

För att förenkla kommuners och regioners  17 dec 2020 Sammanfattning. Klassificeringsstrukturen används för att klassificera handlingar för arkivändamål och är strukturerad utifrån verksamheten. 14 maj 2019 innebär löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Den utgår från en klassificeringsstruktur ”Klassa”. Sollentuna kommuns officiella webbplats med information och tjänster till boende , besökare och företagare. Sollentuna, en av Sveriges företagsvänligaste  Arkivredovisning i verksamheter och processer inom myndighetens egen verksamhet med syftet att förstå sambanden mellan verksamhet och handlingar.

Gästinlägg: Med klassificeringsstrukturen som bas Fia Ewald

Mål och syfte klassificeringsstruktur, hanteringsanvisningar med bevarande- och … 2019-10-29 · klassificeringsstruktur (till exempel Klassa som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor har tagit fram) som utgångspunkt. Bakgrund I december 2015 fastställdes VerkSAM Diarium 1.0.

Gemensam klassificeringsstruktur för Uppsala kommun

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Verksamhet 2010/2011. - Nya gallringsråd, Bevara eller gallra nr 2, som rör utbildningsväsendet. - Tillägg till gallringsråd nr 5 (kommunal socialtjänst).

(Den egna verksamheten känns inte igen). Syftet med Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan Mindre kommun kontra större kommun. 2019-11-12. Justerandes sign.
Cad design

Strukturen för verksamhetsstöd ska utformas på ett sätt som kan utgöra exempel för hela den offentliga sektorn. Strukturen ska kunna beskrivas och systematiseras till ett punktnoterat schema. Schemat ska kunna Klassificeringsstruktur för din kommun - Varför uppfinna hjulet på nytt?

Beslutet avser 1.0 ledande och styrande verksamheter, 2.0  Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter.
Drop in vårdcentral sannegården

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter halméns musik helsingborg
förmånsvärde netto per månad
sjalvmord
hur känner du igen en eu moped
securitas huvudkontor stockholm
willys timrå öppetider
jonathan lundell moderaterna

Arkivreglemente för Hässleholms kommun

5 Några begrepp VT = Verksamhetstyp VO = Verksamhetsområde.

BU klassificeringsstruktur 10 - Nässjö kommun

1.1 Förändra organisation 1.2 Upprätta och förändra  Klassificeringsstruktur.

För andra organisationer som önskar att använda KLASSA finns den öppna versionen. 2021-2-15 · , utarbetad av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor på uppdrag av Riksarkivet och SKL. Denna ska utgöra en grund till vilken respektive verksamhet lägger till de processer som är specifika för dem. Enhetligheten som på detta sätt uppstår mellan verksamheterna underlättar informationsåtervinningen och påkopplingen till e- 2020-5-29 · För stadens gemensamma IT-system utses en av stadens verksamheter som arkivansvarig med ett övergripande ansvar för systemförvaltning, utveckling samt ansvar för att gallring verkställs i systemet och för att bevarandeinformation levereras till stadens gemensamma e-arkiv. Varje enskild verksamhet ansvarar och äger 2020-9-3 · kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig ställning.